KVKK Aydınlatma Metni

  ANADOLİVE GIDA VE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ AYDINLATMA METNİ

   

  Veri Sorumlusu : ANADOLİVE GIDA VE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

  Adres : Erzene Mahallesi, Ankara Caddesi, Ege Üniversitesi Kampüsü, No:172/14, 35100, Bornova / İZMİR

  E-Posta : info@anadolive.net

  Kişisel verileriniz ile ilgili olarak size bilgilendirme yapmak, yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, kayıt ve belgelerin düzenlenebilmesi, organizasyon ile ilgili ihtiyaç duyulan istatistikleri çıkarmak, katılımcılara özel hazırlanacak isimlerin önceden hazırlanmasını sağlamak, kişiye özel doküman basımlarını gerçekleştirmek amacıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

  Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere;

  ** Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

  ** Diğer yetkili ve talep eden Kurum ve Kuruluşlara 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. Maddeleri gereğince aktarılabilecektir.

  Bunun dışında yetkili merci kararı olmaksızın kişi ve kurum ile paylaşılmayacaktır. Kişisel verileriniz, kayıt sırasında vermiş olduğunuz e-posta adresinden tarafınıza yapılacak olan bilgilendirme sırasında kullandığınız e-posta servislerinin yurtdışı kaynaklı olması durumunda elektronik ortamdaki yazışmalar esnasında yurtdışına veri aktarımı gerçekleşebilecektir.

  ANADOLİVE GIDA VE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından yasal mevzuat çerçevesinde; yukarıda belirtilen amaç dahilinde, sizin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermeyecek şekilde, ŞİRKET’ in meşru menfaatleri ve hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması şeklindeki hukuki sebeplerin varlığıyla sınırlı olarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, tercihinize göre elektronik yollarla veya basılı form doldurmak veya dilekçe vermek şeklindeki otomatik olmayan yollar ile toplamaktadır. Web sitesi üzerinden yapılan kayıtlarda Google servislerinin kullanılması yurtdışına veri aktarımı gerçekleşebilmektedir. Google servislerini kullanmanız durumunda ilgili aktarıma açık rıza verdiğiniz kabul edilecek ve aktarımlar açık rızanıza dayanılarak yapılacaktır. Google servislerini kullanmak konusunda açık rıza vermek istememeniz durumunda, kayıt işlemleri için ANADOLİVE GIDA VE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ‘ne bizzat dilekçe verebileceğiniz gibi faks numarası ile de başvuruda bulunarak kayıt olabilirsiniz.

  Veri sorumlusuna başvurarak KVKK md.11’ de yer alan

  *kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  * işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  *işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  *yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  *eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

  *KVKK md.7’de öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

  *düzeltmenin, silmenin veya yok etmenin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  *münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  *kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz

   

  ANADOLİVE GIDA VE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

  Erzene Mahallesi, Ankara Caddesi, Ege Üniversitesi Kampüsü, No:172/14, 35100, Bornova / İZMİR

  info@anadolive.net