Sokak sütü gerçeği!

Sokak sütü gerçeği!

Süte, hayvandan sağılıp tüketiciye ulaşana kadar yemden, sudan, çevresinden, tedavisi için kullanılan ilaçlardan, havadan, gübreden, haşerelerden, sağım ve taşıma kaplarından ve insanlardan birçok yabancı maddeler, patojen (hastalık yapan) ve patojen olmayan mikroorganizmalar bulaşabilmektedir. Süt gibi elverişli bir ortamda bu yabancı maddeler ve mikroorganizmalar hızla gelişerek tehlike oluşturmaktadır.

Kamuoyundaki sokak sütü sağlıklıdır algısı yanlıştır. Çiğ sütün içme sütü olarak tüketilebilmesi için bileşim açısından değişikliğe uğramadan insan sağlığı için güvenli bir gıda haline getirilmesi gerekir. Bunu sağlamanın yolu ise sütün kontrollü koşullar altında işlenmesidir. Çiğ sütün evde kaynatılması sırasında gerçekleşen bileşim kayıpları kontrollü ısıl işlem sırasında meydana gelen besin kayıplarından çok daha şiddetlidir ve muhtemel tehlikeleri önleyici seviyede değildir.

Bu nedenle test ve analizlerle «güvenli süt» olduğu belirlenmemiş ve kontrollü olarak ısıl işlemden geçirilmemiş sütler (sokak sütü) insan sağlığı açısından tehlike oluşturmaktadır.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.